Organització. Junta Directiva de Talma.

president
Antoni Mateus Vallverdú
President

Vicepresident
Carles Gelonch Àlvarez
Vicepresident

Secretària
Teresa Barrufet Aixalà
Secretària

Tresorer
Emili Farré Sans
Tresorer

Vocal 1
Concepció Pau Pernau
Vocal 1

Vocal 2
Sisco Sardà Santafé
Vocal 2

Vocal 3
Marti Cases Jose
Vocal 3

Vocal 4
Montse Ribes Heredia
Vocal 4

Vocals representants:

Vocal Representant 1
Magda Peris Montserrat
Representant de l’Ajuntament de Juneda

Vocal Representant 2
Jordi Sarlé Gallart
Representant del Consell Comarcal de Les Garrigues

Vocal Representant 3
Maria Perera Grau
Representant de Talma a la Fundació Tutelar Terres de Lleida

Els òrgans de govern de Talma són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea determina i decideix en els assumptes com la modificació dels estatuts, l’aprovació de les sol·licituds de socis o la incorporació de l’entitat en altres associacions o federacions. Està formada pels socis que té l'entitat i es reuneix, com a mínim un cop l'any (entre gener i juny).

La Junta Directiva de Talma regeix, administra i representa l’associació. En formen part el President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer, els vocals i els representants de les administracions públiques i altres entitats amb qui treballa Talma. Els membres són elegits pels socis i exerceixen el càrrec durant 4 anys. La Junta es reuneix l'últim dijous de cada mes a excepció dels mesos de desembre i agost.

* Els membres de la Junta Directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament. Els membres exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.