Avís legal

1. INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d'ús del we www.talma.cat, propietat de l'Associació Talma amb CIF G25015751 i amb domicili a Ctra. de Torregrossa, km 10.5 de 25430 Juneda, com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa:
- Denominació: Associació Talma
- Domicili social: Ctra. de Torregrossa, km 10.5 de 25430 Juneda
- Inscripció: inscrita al Departament de Justícia amb el número: 212 - J / 3
- CIF: G25015751
- Telèfon: 973 15 04 14
- Correu electrònic: info@talma.cat

3. USUARIS I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel web de Talma confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per la pàgina de Talma, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de Talma proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis per Talma per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

• L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per TALMA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del web.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat del responsable. Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per si o com a cessionària, a Talma. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de Talma.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza a l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma, ni que es tracti d'informació confidencial i a més assumeixen l'obligació de mantenir al responsable i/o els seus representants, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa a la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, el responsable podrà demanar la complementació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el responsable l'informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals el responsable tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades tal com especifica el reglament anteriorment esmentat.

Mitjançant la complementació del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin tractades amb les seves finalitats. Malgrat que el responsable ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, que podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’adreça determinada a l’apartat 2 del present document o bé al correu electrònic dpd@talma.cat. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

6. ÚS DE COOKIES

Talma es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. La galeta només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, Talma informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que l'informe de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a la web Talma no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

7. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT - LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Talma no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu web, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços. Talma declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Talma no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web del responsable haurà de complir les condicions següents:

1.- el link sol es permetrà a la pàgina d'inici, és a dir www.aalba.cat , estant prohibits els links profunds i els frames.

2.- no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre el responsable, els seus directius, els seus empleats, els seus productes, etc.

3.- no s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.

4.- l'establiment del link no suposa que entre el responsable i el titular de la pàgina web en què s'estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5.- el responsable del web no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del que es realitza el link.

8. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

El responsable realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, Talma es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut. Tant pel que fa als continguts, com en les condicions o en les condicions generals de contractació sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Talma es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i Talma es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Talma, els jutjats o tribunals propis de la localitat de JUNEDA (LLEIDA).

© Associació Talma, 2018. Juneda. Tots els drets reservats.