banner

Logo CRAE
Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE – Garrigues)

El Centre Residencial d’Acció Educativa de les Garrigues és un servei residencial destinat a infants i adolescents en guarda administrativa o tutela per part de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Benestar Social i Famíliab>.

El centre disposa de 20 places i és l’únic centre d’aquestes característiques a la demarcació de Lleida.

Què fem:

  •   Garantim la protecció efectiva dels infants i joves que viuen al Centre.
  •   Treballem amb les seves famílies per tal que puguin retornar-hi. Mentre viuen al Centre, procurem que creixin acompanyats d'un entorn estable.
  •   Substituïm la família de forma temporal a aquells infants o adolescents que per diverses circumstàncies no poden romandre en el seu medi familiar. Garantim les necessitats bàsiques dels infants i joves, tals com: la higiene, l'alimentació, el suport afectiu, el vestuari, l'educació, la formació, el lleure, la salut i afavorim el desenvolupament equilibrat de la seva persona.

banner botiga online