Política de privacitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2016/679

Responsable ASSOCIACIÓ TALMA
Ctra. Torregrossa, km 10.5
25430 Juneda
info@talma.cat
Finalitats tractament dades - Gestió de les dades de contacte del titular per poder atendre les consultes formulades al lloc web a l’apartat de suggeriments i queixes.

- Gestió de les dades per a l’enviament d’informació comercial.

- Gestió de les dades de contacte del titular per poder atendre la demanda de formar part de l’equip de voluntariat de l’entitat.

- Gestió de les dades de contacte del titular per poder atendre la demanda de ser soci/a de l’entitat.

- En el cas del formulari en el que es recullen Currículms Vitae s’utilitzaran les dades per gestionar les dades relatives als currículums dels candidats per atendre les necessitats de recerca de treball d’aquests.

- Cobrament de quotes de socis.

- Gestionar la relació dels clients i usuaris amb l’entitat.

- Organització d’activitats.
Legitimació i terminis de conservació La base para el tractament de les dades és el consentiment a través de l’acceptació d’aquestes condicions.

Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Cessió de dades Es cediran dades a tercers únicament quan sigui necessari per a la prestació del servei.
Drets dels titulars Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça dpd@talma.cat , adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades, i del seu pare, mare o tutor, en cas de ser necessari.

Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.