banner jardineria

Serveis de jardineria de Talma

Tenim diversos equips de treball amb la maquinaria més moderna i especialitzada per a fer les tasques de jardineria amb la millor qualitat i mínim cost.

  • El servei de jardineria de Talma us ofereix:
  •   Disseny i manteniment de jardins públics i privats.
  •   Esporgues municipals i de particulars, especialistes en podes de bardisses i arbre ornamental.
  •   Tractaments fitosanitaris per l’arbrat i per a les gespes, amb productes de baixa toxicitat i ecològics.
  •   Sembra de gespes, punxat, escarificat i recebat de gespes velles.
  •   Implantació de Sedum per a teulades ecològiques i bio-sostenibles
  •   Col·locació de Gespa artificial, graves, bordures, jardineres amb travesses, pantalles acústiques, pantalles visuals, pèrgoles, camins de pedra artificial o natural.
  •   Instal·lació de Regs i qualsevol acció o complement per al teu jardí.
banner botiga online