banner

Logo STO
Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció (STO – SOI)

El Servei de Teràpia Ocupacional

El Servei de Teràpia Ocupacional és un servei diürn que ofereix un programa individualitzat de rehabilitació mitjançant activitats terapèutiques d’ocupació laboral i activitats d’ajustament personal (musicoteràpia, artteràpia, teràpia d’animals, estimulació cognitiva, entre altres). Els seus usuaris són persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental que no tenen capacitat de treball suficient per cobrir una plaça en el Centre Especial de Treball.

Usuaris:
Els seus usuaris són persones amb discapacitat amb un grau que és igual o superior al 65%. Ha de concórrer el fet que no tinguin capacitat de treball suficient per cobrir una plaça en el Centre Especial de Treball.

Activitats:

  •   Teràpia d’animals
  •   Estimulació cognitiva
  •   Artteràpia
  •   Musicoteràpia
  •   Educació Física
  •   Manualitats (entre altres)

El Servei Ocupacional d’Inserció

El Servei de Teràpia d'Inserció és una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als Centres Especials de Treball per manca de formació laboral i d’oferta de treball. És un pas previ per determinar si l’usuari accedeix al CET o es manté a l’STO.

Usuaris:
Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que l'activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l'oportunitat d'incorporar-se a una activitat remunerada.

banner botiga online