Talma gestiona la part formativa de les persones que cobren la renda garantida de ciutadania

03/11/17, TALMA

Es tracta d’un suplement d’aquesta subvenció que pretén proporcionar eines que millorin la inserció sociolaboral de les persones receptores

Talma ha començat a gestionar aquest novembre la part formativa de la subvenció de la renda garantida de ciutadania (RGC). Ho farà en els propers 15 mesos i es una prestació complementària per tal d’implementar plans d’inclusió social i laboral a les persones amb l’objectiu de superar les condicions que les han dut a necessitar la prestació RGC.

A través d’un orientador, Talma oferirà activitats d’orientació laboral que ajudin a conèixer les capacitats i habilitats laborals de cada persona. A més a més, es realitzaran formacions amb sistemes modulars per tal que les persones puguin assistir només a aquelles que necessitin o els interessi. D’altra banda, a través d’un prospector laboral, Talma treballarà perquè aquestes persones puguin realitzar pràctiques a les empreses amb l’objectiu final d’inserir-los socialment i laboral.

Talma té 30 places per a aquesta subvenció enfocada a activitats formatives d’inserció i treballà conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ja que és l’encarregat de traspassar les llistes de les persones que ja reben la renda garantida de ciutadania i que, per tant, també poden ser receptores d’aquesta ajuda complementària. De fet, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és l’organisme que finança l’ajuda, juntament amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

La Renda garantida de ciutadania és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. Consta de la part garantida no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei; i de la prestació complementària condicionada al compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció laboral. Aquesta última és la part que Talma ha començat a gestionar.