Logo USAP
Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) és un servei que vol facilitar, donar suport i adaptar el lloc de treball a la persona amb discapacitat. La seva finalitat és la de desenvolupar les capacitats laborals, socials i d’ajustament personal dels treballadors, i la d’oferir ajuts terapèutics i de rehabilitació necessaris per tal de fomentar l’adaptació a l’activitat de l’empresa i al seu entorn.

Què fem:

  •   Adaptar el lloc de treball a cada persona en funció de les seves capacitats i habilitats.
  •   Potenciar les relacions interpersonals dels treballadors.
  •   Facilitar l’accés a tractaments terapèutics i de rehabilitació.
  •   Facilitar l’assessorament i l’ajut personal per superar les dificultats socials i laborals.
  •   Proporcionar una formació continuada i de reciclatge a tots/es els/les treballadors/es.
  •   Fomentar l’accés a la vida social, cultural i esportiva de la comunitat.

Els professionals que formen part de l’equip d’USAP són els següents:

  •   Un/a psicòleg/a.
  •   Un/a treballador/a social.
  •   Un/a monitor/a especialitzat/da.

banner botiga online