banner jardineria

Vivers i planters de Talma

El servei de vivers i planters de Talma us ofereix flors, arbres, arbustos i planter hortícola per encàrrec.

Planta ornamental:
Produïm diversos tipus de planta ornamental, arbustos i oliveres. Venda al nostre Centre de jardineria i botigues de Talma, tant al detall com al major.

Planter:
Oferim un servei de planter hortícola per encàrrec. Tenim les instal·lacions d'hivernacle i la maquinària necessària per a la producció de planter de tot tipus (cebes, enciam, tomata, carabassó, entre altres).

banner botiga online