Talma és suports i oportunitats per a les persones, les famílies, les empreses i el territori.

Missió: Som una empresa social que genera oportunitats a les persones amb necessitats de suport per desenvolupar- se de forma autònoma i inclusiva i, d’aquesta manera, millorar la seva qualitat de vida.

Visió: Volem ser una empresa de referència en l’àmbit social al territori, que generi suports i serveis basats en la responsabilitat i la millora contínua en benefici de la comunitat.

Valors: la nostra manera de ser i de fer:

  • Dignitat: Les persones mereixen un tracte digne. Defensem el tracte just i humà que es mereixen totes les persones que formen part de la societat.
  • Respecte: El respecte és un valor fonamental a l’hora d’actuar com a persones (i com a organització) dins d’una mateixa comunitat. Acceptem a l’altra persona tal com és i la considerem com a igual.
  • Compromís social: Les nostres accions tenen un impacte positiu en la comunitat. Tenim el compromís de donar resposta a les necessitats socials i a contribuir de forma activa per aconseguir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.
  • Treball en equip: Donem importància a totes les persones que formen part de Talma. Treballem en equip i en xarxa per aconseguir objectius en comú.
  • Responsabilitat: La nostra premissa és fer la feina ben feta i per això actuem amb rigor i responsabilitat. Tenim en compte les persones, la comunitat, els recursos econòmics i el medi ambient.