Responsabilitat Social Organitzativa

1.2 Sostenibilitat econòmica

1.1 Balanç social i impacte

PERSONES I SUPORTS:

 • 500 persones han rebut els nostres suports
 • 195 persones a l’àrea educativa i terapèutica
  • 131 infants han accedit a algun suport del CDIAP
  • 9 persones s’han matriculat a l’escola d’educació especial de Talma
  • 55 persones formen part del centre ocupacional
 • 85 persones a l’àrea d’habitatge
  • 11 persones viuen al seu domicili amb suport
 • 220 persones a l’àrea de formació i inserció
  • El 56% de les persones són menors de 30 anys
 • 25 persones a l’àrea laboral (cobren un salari)
 • 33 persones a l’àrea de lleure

PROFESSIONALS:

 • 128 professionals a Talma
 • 98 dones
 • 37 homes
 • 72% dels contractes són indefinits
 • El 48% dels professionals són menors de 40 anys

PERSONES SÒCIES I VOLUNTÀRIES:

 • 12 persones voluntàries
 • 227 persones sòcies (quota anual)

ABAST TERRITORIAL:

Generem un impacte positiu en el territori, tenim diverses ubicacions des d’on oferim els suport i serveis a les persones i
ens impliquem en el territori.

 • Les Garrigues:
  • Seu Central (Juneda)
  • Centre Ocupacional (Juneda)
  • Escola Talma (Juneda)
  • CRAE les Garrigues (Juneda)
  • Llars (Juneda)
  • CDIAP les Garrigues (Juneda)
  • Club Social Compàs (Juneda)
  • Centre Apunt (les Borges Blanques)
 • El Pla d’Urgell
  • Centre Apunt (Mollerussa)

EMPRESES I CLIENTS

Dades per buscar encara

1.2 Sostenibilitat econòmica

2020

Comptes anuals | Auditoria 2020

Ingressos 2020 4,67M € Despeses 2020 4,52M€
Quotes i donacions 8% Sous 66%
Venda de productes 12% Compres 16%
Prestació de serveis empresarials 12% Despeses de gestió 12%
Prestació de suport 68% Subministrament 3%
    Amortitzacions 3%

2019

Comptes anuals | Auditoria 2019

Ingressos 20195,02M €Despeses 20194,70M€
Quotes i donacions12%Sous61%
Venda de productes15%Compres23%
Prestació de serveis empresarials18%Despeses de gestió10%
Prestació de suport55%Subministrament3%
  Amortitzacions3%

2018

Comptes anuals | Auditoria 2018

Ingressos 20184,67M €Despeses 20184,52M€
Quotes i donacions11%Sous66%
Venda de productes15%Compres13%
Prestació de serveis empresarials9%Despeses de gestió11%
Prestació de suport65%Subministrament4%
  Amortitzacions4%

1.3 Transparència i bon govern

Talma compleix amb la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Acreditacions Transpar-ENT en PDF del nivell de compliment llei Transparència

Regulem la nostra activitat segons el què consta als estatuts i d’acord amb la llei d’associacions 7/1997 de 18 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2423 (DOGC) de l’1 de juliol i la llei orgànica 1/2002 de 22 de març què regula el dret d’associació.

A continuació trobareu, de manera detallada, la principal normativa externa a la que està subjecta Talma.

Relacionada amb la nostra forma jurídica d’associació:

Relacionada amb la nostra missió:

Com a prestadora de Centres Ocupacionals:

Com a Centre Especial de Treball:

Com a agència de col·locació:

Com a Centre d’Educació Especial concertat:

Com a prestadora de serveis d’habitatge:

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials:

1.5 Aliances i col·laboracions

 • Taula de Salut Mental de les Garrigues
 • Clúster Créixer
 • La Xefra Cooperativa Agroalimentària SCCL

 • Govern d’Espanya (departament de Drets Socials i Agenda 2030)
 • Ajuntaments de la comarca de les Garrigues
 • Ajuntaments de la comarca del Pla d’Urgell

Oficina Jove de les Garrigues
Fundació Once
Fundació Obra Social La Caixa
Consell Esportiu de les Garrigues

1.6 Certificats de qualitat