Anna Vilalta. Responsable de comunicació
comunicacio@talma.cat
635 014 277
Atenció de 8h a 15h

Talma retorna 6,36 € a la comunitat per cada 1€ d’inversió pública que rep a l’àrea empresarial

  • És el resultat de l’anàlisi Social Retourn Of Investment (SROI) que permet mesurar l’impacte social i calcular-lo per cada 1€ rebut des de les Administracions Públiques (AAPP)
  • Aquests resultats permeten quantificar el valor econòmic i social que generem gràcies al funcionament del Centre Especial de Treball (CET) de Talma, l’àrea empresarial on hi treballen persones amb necessitats de suport

Juneda, 25 de maig de 2022

Talma ha realitzat per primera vegada l’estudi Social Retourn of Investment (SROI) en la seva àrea empresarial, que és un sistema de càlcul monetari que permet quantificar l’impacte social que l’entitat retorna al territori on actua per cada 1 € que rep de les AAPP, ja sigui a mode de subvenció, concertació o altres bonificacions.

Així doncs, el primer resultat d’aquest estudi ha determinat que per cada 1 € que Talma rep de les AAPP, en retorna 6,36 € a la comunitat gràcies a la seva activitat empresarial. L’SROI quantifica aquest resultat a partir dels beneficis que suposa el funcionament del CET pels col·lectius implicats en ell. Aquests col·lectius són les persones amb necessitats de suport que hi treballen i les seves famílies, els i les professionals de suport a l’activitat professional, les AAPP i el territori.

Aquest anàlisi centra el seu estudi només en el servei de Centre Especial de Treball (CET), és a dir, als projectes empresarials de Talma que ocupen a 41 persones en total, 28 d’elles amb necessitats de suport. Això vol dir que queden fora d’aquest càlcul els serveis més terapèutics o de formació i inserció laboral. Rosa Ticó, gerent de Talma, explica que “el fet que aquestes àrees no es contemplin en aquest càlcul, no vol dir que no generin un valor important per les persones, les seves famílies i la comunitat en general; no obstant, aquest estudi vol centrar-se i evidenciar que la inversió pública en els CET’s no és una despesa sinó una inversió que beneficia a tota la societat”.

Les persones amb necessitats de suport es beneficien del 25% dels impactes socials i econòmics de l’anàlisi SROI. Per calcular-ho es tenen en compte els beneficis de la inserció sociolaboral que els suposa estar treballant en un CET, ja que són persones que difícilment tindrien presència al mercat laboral ordinari. Per tant, pel càlcul es valoren les millores en el seu benestar, en la seva qualitat de vida, autonomia i relacions interpersonals.

Les famílies de les persones amb necessitats de suport que treballen al CET reben un 10% dels impactes socials i econòmics de l’SROI. En aquest cas es tenen en compte els estalvis econòmics en altres serveis diürns d’atenció a les persones als quals haurien de recórrer les famílies si la persona amb necessitats de suport no ocupés un lloc de treball al CET, o la possibilitat de treballar enlloc de cuidar a la persona amb necessitat de suport, que ja rep l’acompanyament al seu lloc de treball.

Per part dels professionals de suport es tenen en compte els beneficis de tenir un lloc de treball i també del valor afegit que comporta treballar en una empresa en la qual la raó principal és acompanyar les persones amb necessitats de suport en els seus projectes de vida.

Les AAPP són receptores del 30% del resultat del càlcul SROI. En aquest cas, la seva inversió als CET (en forma de subvencions pels sobre costos salarials dels treballadors i treballadores amb necessitats de suport i les bonificacions en impostos) és molt rentable ja que gràcies al funcionament del CET de Talma s’estalvien els costos de les prestacions per desocupació que haurien de pagar a totes les persones que es trobarien a l’atur o les pensions no contributives que haurien de rebre algunes persones amb més necessitats de suport. En definitiva, la inversió pública en inserció laboral (en aquest cas als CET) és sinònim d’estalvi en despesa social de recursos alternatius.

Per això, les dades resultats d’aquest estudi són tan rellevants per implicar les AAPP, les empreses del territori i la comunitat en general. Segons Carles Cabús, responsable de l’àrea empresarial de Talma, “és complex parlar d’un retorn social intangible de la nostra activitat i els resultats d’aquest informe ens permeten posar un valor numèric a aquest retorn que generem a la comunitat. D’aquesta manera podem argumentar la importància de la inversió pública en els nostres projectes i de la perspectiva social que han d’anar incorporant les empreses i persones del territori”.

Sobre l’Associació Talma:

Talma és una empresa social. Posem les persones al centre de les nostres accions amb l’objectiu de crear una xarxa de suports al voltant de cada una d’elles perquè facin realitat el seu projecte de vida. Som un model d’empresa que combina la professionalitat amb la responsabilitat i la sostenibilitat. Els nostres serveis s’ajusten a les necessitats de particulars i empreses que volen deixar un impacte social positiu. Actualment, Talma genera oportunitats a més de 500 persones del territori amb necessitats de suport per tal de millorar la seva qualitat de vida.

Talma va néixer l’any 1976 gràcies a l’esforç i la voluntat de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que van treballar per garantir un futur més digne per a aquestes persones. Des de llavors, l’organització no ha parat de créixer i, actualment, té una plantilla de 128 professionals i actua al territori de les Garrigues, el Pla d’Urgell i el Segrià.