Anna Vilalta. Responsable de comunicació
comunicacio@talma.cat
635 014 277
Atenció de 8h a 15h

El CDIAP Garrigues obre un servei telefònic gratuït

El servei està adreçat a famílies de les Garrigues no usuàries del CDIAP que tinguin fills d’entre 0 i 6 anys i que necessitin un acompanyament en la gestió d’algunes situacions de criança derivades del confinament i la COVID-19

Les famílies usuàries del CDIAP han rebut un seguiment setmanal per part de l’equip multidisciplinari del CDIAP, per això aquest servei nou s’adreça a famílies no usuàries per intentar atendre a més nens i famílies de la comarca que ho puguin necessitar.

Des d’aquesta setmana, el CDIAP Garrigues ha començat a oferir un servei nou, a distància, per a aquelles famílies de les Garrigues amb infants d’entre 0 i 6 anys amb l’objectiu d’acompanyar i assessorar davant les dificultats en què es puguin estar trobant com a conseqüència de la situació de confinament perllongat.

Es tracta d’un servei de Consulta Oberta per via telemàtica per a famílies no usuàries del CDIAP que doni suport emocional, orientacions pràctiques, recursos i pautes) en situacions d’estrès, d’esgotament, d’alteracions conductuals, de dificultats en els ritmes de la son i l’alimentació, en conflictes de convivència o situacions de criança precàries. També en processos de dol familiars derivats de la COVID-19.

El CDIAP Garrigues té un equip de professionals multidisciplinari (psicòlegs, neuropediatres, treballadors socials, fisioterapeutes i logopedes) per oferir atenció, contenció, seguiment i, si fos necessari, derivació als serveis pertinents en funció de la simptomatologia detectada.

COM HI PUC ACCEDIR?

S’hi podrà accedir per via telefònica o per correu electrònic, i respondrem  amb menys de 24 hores: 
Telèfon: 973 150 330 (deixant missatge, nom i número de telèfon)
Correu electrònic: cdiap.garrigues@talma.cat