Anna Vilalta. Responsable de comunicació
comunicacio@talma.cat
635 014 277
Atenció de 8h a 15h

L’Associació Talma recupera, progressivament, l’activitat diürna per a les persones amb necessitats de suport

Cada servei ha hagut de planificar un pla de retorn i contingència d’acord amb les necessitats de l’activitat i del perfil de persones ateses

Les activitats diürnes socials, terapèutiques, laborals i comunitàries havien quedat aturades o alterades des del passat mes de març a causa de la COVID 19

Les pautes de prevenció i seguretat de la “nova normalitat” han accelerat la transformació dels serveis d’atenció a les persones, més descentralitzats i personalitzats que abans

Els serveis i projectes d’atenció a les persones amb necessitats de suport de l’Associació Talma inicien, de nou, la seva activitat aquest mes setembre. Cada un ho fa segons les necessitats del col·lectiu que atenen, les normatives de les administracions corresponents (juntament amb les de Salut) i les particularitats del tipus d’atenció que desenvolupen.

La represa de les activitats s’ha anat planificant durant els últims mesos, tenint en compte les demandes de les famílies, els espais disponibles i el personal d’atenció. L’inici, però, s’està duent a terme de manera progressiva i a través d’un acompanyament a les famílies que, en alguns casos, han hagut de fer front a les pors derivades de la situació actual.

En aquest sentit, a trets generals, s’han establert en tots els serveis grups reduïts de persones i, gràcies a la col·laboració de les entitats i administracions del territori, s’han pogut descentralitzar les activitats en altres instal·lacions (veure infografia de resum adjunta). Cal remarcar que aquest canvi de rumb cap a una atenció més personalitzada, en grups més petits, i en espais comunitaris és un model d’atenció que fa molts anys que es reivindica des del sector de la discapacitat intel·lectual i la salut mental, ja que s’avança en l’atenció centrada en la persona, d’acord amb les seves demandes i alhora es vetlla per la salut i la inserció comunitària: no fem espais per a un col·lectiu en concret, sinó que aquest col·lectiu gaudeix dels espais del municipi i comunitaris.

Les persones amb necessitats de suport van confinar-se al març amb l’inici de la pandèmia de la COVID19 igual que la resta de la ciutadania. Algunes van fer-ho a les residències, llars residències o pisos amb suport i d’altres als seus domicilis amb la família. Els suports i l’atenció és van mantenir als habitatges (llars residències, CRAE i pisos de suport) des d’on es van fer molts esforços per garantir una atenció segura, tant per les persones ateses com pels professionals.

El tancament dels serveis diürns ha tingut conseqüències, tant per les persones usuàries dels serveis, que amb el confinament i la pèrdua de rutines ha comportat pèrdua de capacitats relacionals, o fins i tot cognitives i físiques; com per les famílies, que han hagut de suportar situacions complexes, ja sigui per les necessitats del familiar a càrrec o per altres dificultats socials o econòmiques afegides.

Cal tenir en compte, també, la dedicació dels professionals d’atenció, que s’han mantingut al costat de les persones i les seves famílies durant tota la crisi sanitària, ja sigui de forma presencial, telefònica o telemàtica.

Inversió en noves tecnologies per seguir al costat de les persones

La situació actual ha posat en evidència la importància de la transformació digital, tant pels professionals de l’entitat com per les persones usuàries dels serveis. En aquest sentit, l’Associació Talma ha realitzat una inversió important i, alhora, necessària perquè tots els professionals puguin garantir la continuïtat de la seves funcions en noves situacions de confinament o teletreball.

Aquesta necessitat s’accentua en els infants i joves amb discapacitat o problemàtica de salut mental, que presenten més dificultats d’accés a l’educació a través d’aquestes eines tecnològiques i informàtiques. En aquests casos, l’educació no presencial dificulta la comprensió i es preveu que es necessitarà més reforç i acompanyament per garantir l’atenció a les persones en edat escolar amb especials dificultats.

Nous projectes per pal·liar les conseqüències econòmiques de la COVID19

La incertesa econòmica actual i les dificultats afegides relacionades amb el finançament públic dels serveis concertats ha provocat que l’Associació Talma hagi pres decisions en els projectes empresarials i hagi intensificat els esforços en la cerca d’oportunitats per al Centre Especial de Treball, per tal que es pugui aconseguir més finançament propi i reinvertir-lo en els serveis i projectes d’atenció a les persones.

En aquest sentit, al maig es va traslladar els productes i els serveis de la Botiga de les Borges al Garden de Juneda per tal d’impulsar un projecte més gran i fort econòmicament, TalmaVerd, que aglutina tots els serveis relacionats amb la jardineria, les flors i la decoració floral. D’altra banda, s’ha optat per iniciar una nova línia de producció a la secció de manipulats. A partir d’aquest mes de setembre Talma fabricarà mascaretes higièniques no reutilitzables, després de valorar-ho com una línia de treball amb molt de futur, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19. De les crisis en fem oportunitats.