Anna Vilalta. Responsable de comunicació
comunicacio@talma.cat
635 014 277
Atenció de 8h a 15h

Talma gestiona la part formativa de les persones que cobren la renda garantida de ciutadania

Es tracta d’un suplement d’aquesta subvenció que pretén proporcionar eines que millorin la inserció sociolaboral de les persones receptores

Talma ha començat a gestionar aquest novembre la part formativa de la subvenció de la renda garantida de ciutadania (RGC). Ho farà en els propers 15 mesos i es una prestació complementària per tal d’implementar plans d’inclusió social i laboral a les persones amb l’objectiu de superar les condicions que les han dut a necessitar la prestació RGC.

A través d’un orientador, Talma oferirà activitats d’orientació laboral que ajudin a conèixer les capacitats i habilitats laborals de cada persona. A més a més, es realitzaran formacions amb sistemes modulars per tal que les persones puguin assistir només a aquelles que necessitin o els interessi. D’altra banda, a través d’un prospector laboral, Talma treballarà perquè aquestes persones puguin realitzar pràctiques a les empreses amb l’objectiu final d’inserir-los socialment i laboral.

Talma té 30 places per a aquesta subvenció enfocada a activitats formatives d’inserció i treballà conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ja que és l’encarregat de traspassar les llistes de les persones que ja reben la renda garantida de ciutadania i que, per tant, també poden ser receptores d’aquesta ajuda complementària. De fet, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és l’organisme que finança l’ajuda, juntament amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

La Renda garantida de ciutadania és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. Consta de la part garantida no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei; i de la prestació complementària condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral. Aquesta última és la part que Talma ha començat a gestionar.