Anna Vilalta. Responsable de comunicació
comunicacio@talma.cat
635 014 277
Atenció de 8h a 15h

Talma treballa per situar la persona al centre de cada atenció i arribar cada vegada a més col·lectius de la comarca

Aquest és el missatge que l’entitat va voler donar a l’Assemblea General de socis que es va celebrar a Juneda el 20 de maig, dia que també coincideix amb la trobada anual de famílies

L’Assemblea tenia la intenció d’apropar a socis i famílies noves àrees i projectes dins l’entitat, com el servei de Noves Oportunitats i la reestructuració de l’àrea de comunicació. A més a més, també volia exposar la metodologia de treball de Talma pel que fa a l’atenció a la persona i quines directrius es segueixen per part dels professionals.

A través de la creació de les comissions de treball, l’entitat ha volgut transformar el funcionament de l’entitat pel que fa a l’atenció a la persona. D’aquesta manera, Talma és més efectiva, flexible, ètica i amb compromís per a les persones que atenem. Rosa Ticó, coordinadora de l’àrea assistencial de l’entitat, va fer èmfasi de la necessitat de posar la persona al centre de l’entitat i envoltar-la dels serveis que necessita per tal de desenvolupar-se com a persona i dur a terme el seu projecte de vida. “L’Administració ens demana que treballem per serveis, però des de l’entitat vetllem per situar cada persona al centre de tots els suports que necessita, d’acord amb les seves necessitats”.

Dins el punt d’àrees i projectes nous, es van explicar els punts més rellevants del projecte de Noves Oportunitats, que va començar fa un any. El col·lectiu de persones que atén són joves entre 16 i 24 anys amb un nivell baix d’estudis, sense experiència laboral i exclosos del sistema educatiu. Segons Mariona Seró, coordinadora del projecte a Talma, “Noves Oportunitats vol ser un servei de referència a la comarca en l’àmbit de la inserció social i laboral per tal de poder oferir llocs de treball a persones que difícilment poden inserir-se al món laboral de manera ordinària”.

Pel que fa a l’àrea de comunicació, es van posar sobre la taula les necessitats comunicatives que té l’entitat en el seu àmbit d’acció, les Garrigues. Segons Anna Vilalta, responsable de la comunicació de Talma, és molt important distingir tots els públics que té l’entitat, per tal d’elaborar els missatges i la informació que vol rebre cada un d’ells. “Un soci vol rebre un tipus d’informació molt diferent a la què vol rebre un familiar. Si ho distingim ens serà més fàcil treballar la comunicació dins de l’entitat”.

A la primera part de l’Assemblea també es van aprovar per unanimitat tots els punts de l’acta del 2016, els comtes de l’any 2016 i el pressupost per aquest 2017. També es va dur a terme l’elecció dels càrrecs de President, Secretari, 1r vocal i 3r vocal, en què s’hi van mantenir les mateixes persones que ja ocupaven el càrrec.